Met wie werkt EuroZaken samen?

Wij werken samen met funders, die aangesloten zijn bij ons financieringsloket.


Hoe mooi de jaarcijfers van een onderneming ook zijn; de kans dat de bank zomaar €1 miljoen (of meer) uitleent, is niet vanzelfsprekend. Daarom wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van initiatieven uit de privésector om met vereende krachten een bedrijfsfinanciering te realiseren. Denk daarbij aan partijen als investeringsfondsen, private investeerders en participatiemaatschappijen.

Alternatieve en aanvullende financiering

Ons brede netwerk heeft EuroZaken in staat gesteld om een eigen initiatief op te zetten in 2011. EuroZaken Financieringen is ons financieringsloket dat bedrijven in hun financieringsbehoefte voorziet als de bestaande bancaire voorzieningen niet toereikend zijn. Met onze gedegen bedrijfsanalyse als basis, leggen wij het financieringsmemorandum van een bedrijf neer bij onze funders. Zo streven wij ernaar om alsnog het (resterende) krediet te realiseren

Wat is EuroZaken Financieringen?

Sinds 2000 begeleidt EuroZaken ondernemers met een financieringsbehoefte van minimaal €1 miljoen. Dankzij onze bedrijfsanalyse maken wij het businessmodel, de financiële staat en de het risicoprofiel inzichtelijk. EuroZaken vat dat overzichtelijk samen in een financieringsmemorandum. In sommige gevallen is het niet mogelijk het krediet volledig bij een bank weg te zetten. EuroZaken Financieringen biedt vermogende (ex-)ondernemers de mogelijkheid om te investeren in gezonde, Nederlandse bedrijven. Het risico is verantwoord en inzichtelijk, het rendement aantrekkelijk.

Kan ik funder worden bij EuroZaken Financieringen?

Zeker, ons financieringsplatform staat open voor Nederlandse (ex-)ondernemers met een vermogen van minimaal €1 miljoen, die bereid zijn minimaal €100.000,- per propositie te investeren. EuroZaken Financieringen heeft een gemiddeld rendement van 5,7% (per mei 2018) en biedt proposities met een looptijd van minimaal 6 maanden tot en met maximaal 7 jaar.