Investeren via EuroZaken Financieringen

Deel de lusten en de lasten!

EuroZaken Financieringen

op 26 oktober 2021
René Leinweber

We zien het steeds meer: ondernemers met vrij besteedbaar vermogen. Dankzij de laatste voorspoedige jaren, bedrijfsovernames en dividenduitkeringen valt er weer geld op de bank te zetten. Hoewel… met de huidige spaarrentes zoeken veel ondernemers naar alternatieven om hun vermogen te laten groeien. Funder worden bij EuroZaken Financieringen is een van die alternatieven.

Met EuroZaken Financieringen bieden we vermogende (ex-)ondernemers de mogelijkheid te investeren in leningen aan gezonde Nederlandse bedrijven die een bedrijfsfinanciering nodig hebben. Door een gedegen analyse van het kredietbehoeftige bedrijf brengen we de wensen en gevaren in kaart, verkleinen we de risico’s voor onze funders en bieden we gunstige rendementen op de investering.

Aangesloten funders hebben minimaal een vermogen van €1 miljoen en de minimale investering in een propositie bedraagt €100.000,-. Bij iedere propositie benaderen we meerdere funders en bundelen de ‘porties’ in één lening in een aparte ‘EuroZaken Financieringen B.V.’. Deze lening verstrekken we dan in één bedrag aan het betreffende bedrijf.

‘Ah, een soort crowdfunding’, horen we u denken. Tja, de terminologie lijkt juist, want three is a ‘crowd’ en wij funden bedrijven met het vermogen van onze investeerders… Echter, er zijn drie wezenlijke verschillen tussen crowdfunding en de leningen van EuroZaken Financieringen.

1. De bedrijfsanalyse: kansen en risico’s

Voordat we de investeringsvraag aanbieden aan onze funders, wordt het bedrijf dat het krediet verlangt, onderworpen aan een bedrijfsanalyse. Hierin wordt het businessmodel grondig in kaart gebracht, worden zowel de jaarcijfers als de historische cijfers tegen het licht gehouden en wordt een uitgebreide risicoanalyse gemaakt. Pas als alle seinen op groen staan en we een kansrijke casus in handen hebben, bieden wij de investeringspropositie aan bij onze funders.

2. De financieringsstructuur: samen uit, samen thuis

Een crowdfundingplatform bemiddelt: ze brengt investeerders (de geldgevers) en bedrijven (geldnemers) bij elkaar en verzorgt het betalingsverkeer. In deze structuur zijn de individuele investeerders uiteindelijk de schuldeisers. Met EuroZaken Financieringen kiezen we bewust voor een structuur, waarbij ons bedrijf geldnemer én geldgever is. Voor elke lening richten wij een aparte EuroZaken Financieringen B.V. op. Onze funders sluiten individueel een overeenkomst van geldlening met EuroZaken Financieringen en verstrekken aan EuroZaken de funding. Wij gaan dus een schuld (inclusief renteverplichting) aan bij de funder. Vervolgens sluiten wij een overeenkomst van geldlening met het kredietbehoevende bedrijf, waarbij wij het geld als één lening verstrekken aan dit bedrijf; dit bedrijf heeft dus weer een schuld aan EuroZaken Financieringen. In dit geval treedt EuroZaken Financieringen dus ook op als financier en heeft hiermee hetzelfde belang als haar funders: ervoor zorgen dat de lening – inclusief rente – volgens afspraak wordt terugbetaald.

3. Het kredietbeheer: dicht op het vuur

Door de financiering op deze wijze te structureren wordt EuroZaken Financieringen verantwoordelijk voor het terugbetalen van de lening – inclusief rente – aan de funders. Wij nemen ook het kredietbeheer van het bedrijf op ons en zitten zo dicht op het vuur. EuroZaken Financieringen rapporteert minimaal vier keer per jaar aan haar funders op basis van kwartaalcijfers en de definitieve jaarrekening, echter zorgen wij ervoor dat we maandelijks op de hoogte zijn van de resultaten en de gang van zaken. Wij berekenen hiervoor geen kosten aan de investeerders. Dit is een groot verschil met crowdfunding, waarbij het rapporteren feitelijk bij de bedrijven zelf of hun accountant wordt neergelegd. Zolang je rente en de aflossing maandelijks terugbetaald worden, is er niets aan de hand, maar zodra zich problemen voordoen, is er geen onafhankelijke partij verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de investeerders (terwijl het crowdfundingplatform wel een beheerfee in rekening brengt).

Kortom, three is a crowd en EuroZaken werkt met funders, maar van crowdfunding is geen sprake. Wij – als bemiddelende partij – lopen net zoveel risico als de investeerders en wij hebben er net zoveel belang bij als onze funders dat een bedrijfsfinanciering slaagt.

Investeren via EuroZaken Financieringen

We zien het steeds meer: ondernemers met vrij besteedbaar vermogen. Dankzij de laatste voorspoedige jaren,... lees verder
René Leinweber

Hoe financier ik groei?

Windmill Metal Company zocht een gespecialiseerde partner die hen kon begeleiden en ontzorgen tijdens diverse... lees verder
Marco Verschoor

De voordelen van EuroZaken Financieringen

Waar gaat u heen voor uw bedrijfsfinanciering als u uw kredietbehoefte niet uit de eigen... lees verder
Tim Gudde