EuroZaken biedt samen met FundIQ BMKB-C leningen

Partner in financieringen

op 20 april 2021
Inge Leinweber

EuroZaken en FundIQ zijn een joint venture aangegaan onder de naam Maas & Amstel.

Maas & Amstel is een nieuwe MKB financier, die als eerste een corona financieringsprogramma lanceert voor het Nederlandse middenbedrijf.

Maas & Amstel is door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat geaccrediteerd voor het verstrekken van BMKB-C leningen welke door (onder andere) een garantie van de overheid ondersteund worden.

Wat biedt Maas & Amstel aan kredietnemers?

De BMKB-C lening is bedoeld voor bedrijven die in de komende 12 of 18 maanden een liquiditeitstekort voorzien als gevolg van de bedrijfseconomische gevolgen van COVID-19 en vóór deze pandemie winstgevend waren. Dit kan samenhangen met de werkkapitaaldynamiek, (noodzakelijke) investeringen, belastingen en zelfs met bestaande financiering(en).  Het kunnen onderbouwen van een bestendig business model na COVID-19 is van essentieel belang. Deze ondernemingen bieden wij een financiering tussen de € 500.000,- en € 2.000.000,- met een looptijd van 1 tot 4 jaar, waarbij de mogelijkheid bestaat om de lening tot maximaal 2 jaar aflossingsvrij te verstrekken.

Wilt u meer weten over de BMKB-C leningen van Maas & Amstel? Op www.maasenamstel.nl worden de kernpunten van de coronafinanciering uiteengezet en kunt u ook direct een financiering aanvragen.