Wat doet EuroZaken?

Wij helpen ondernemingen met het invullen van hun financieringsbehoefte.


’Even’ een bedrijfsfinanciering afsluiten bij de bank? Het klinkt eenvoudig, maar zelfs voor goedlopende ondernemingen is dit niet meer vanzelfsprekend. De bankwereld heeft strenge eisen opgelegd gekregen. De kans dat een bank de totale financieringsbehoefte van uw bedrijf invult, is dus gering. EuroZaken kan in plaats van of in aanvulling op een bank een passende financiering verschaffen door op een flexibele en creatieve manier mee te denken met ondernemers.

EuroZaken Financieringen

EuroZaken heeft dankzij haar brede netwerk een eigen financieringsloket in het leven geroepen: EuroZaken Financieringen. Met onze gedegen analyse kunnen wij uw financieringsbehoefte bij onze funders neerleggen en op deze manier alsnog uw bedrijfsfinanciering realiseren. Zowel afzonderlijk, als aanvullend op uw bankfinanciering.

EuroZaken Investeringen

Niet iedere behoefte is met een financiering in te vullen. Het kan zijn dat u risicodragend kapitaal in moet brengen in de vorm van eigen vermogen of een achtergestelde lening. Heeft u naast uw financiering behoefte aan risicodragend kapitaal? Of zoekt u een kapitaalkrachtige partner om uw groei te realiseren? Ook op dit vlak kan EuroZaken uitkomst bieden door samen met de investeerders in haar netwerk te investeren in ondernemingen.

BMKB-C Financiering

EuroZaken en FundIQ zijn een joint venture aangegaan onder de naam Maas & Amstel. Maas & Amstel is door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat geaccrediteerd voor het verstrekken van BMKB-C leningen welke door (onder andere) een garantie van de overheid ondersteund worden. De BMKB-C lening is bedoeld voor bedrijven die in de komende 12 of 18 maanden een liquiditeitstekort voorzien als gevolg van de bedrijfseconomische gevolgen van COVID-19 en vóór deze pandemie winstgevend waren. Meer informatie kunt u vinden op www.maasenamstel.nl.