Met wie werkt EuroZaken samen?

Wij werken samen met funders, die aangesloten zijn bij ons financieringsloket.


Hoe mooi de jaarcijfers van een onderneming ook zijn; de kans dat de bank zomaar een zakelijke lening van €1 miljoen (of meer) verstrekt, is niet vanzelfsprekend. Daarom wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van initiatieven uit de privésector om met vereende krachten een bedrijfsfinanciering te realiseren. Denk daarbij aan partijen als investeringsfondsen, private investeerders en participatiemaatschappijen.

Alternatieve en aanvullende financiering

Ons brede netwerk heeft EuroZaken in staat gesteld om een eigen initiatief op te zetten in 2011. EuroZaken Financieringen is ons financieringsloket dat bedrijven in hun financieringsbehoefte voorziet als de bestaande bancaire leningen niet toereikend zijn. Met onze gedegen bedrijfsanalyse als basis, leggen wij het financieringsmemorandum van een bedrijf neer bij u als funder. Zo streven wij ernaar om alsnog het (resterende) zakelijk krediet te realiseren.

Kan ik funder worden bij EuroZaken Financieringen?

Zeker, ons financieringsplatform staat open voor Nederlandse (ex-)ondernemers met een vermogen van minimaal €1 miljoen, die bereid zijn minimaal €100.000,- per propositie te investeren. EuroZaken Financieringen heeft een gemiddeld rendement van 5,5% (per september 2019) en biedt proposities met een looptijd van minimaal 6 maanden tot en met maximaal 7 jaar.