Belang Govert de Haas in EuroZaken overgenomen door bestaande aandeelhouders

Nieuwsbericht

op 12 november 2018
Kevin van der Gaag

Op 12 november 2018 hebben huidige minderheidsaandeelhouders Marco Verschoor (sinds 2001 werkzaam bij EuroZaken), Tim Gudde (sinds 2008 werkzaam bij EuroZaken) en Kevin van der Gaag (sinds 2009 werkzaam bij EuroZaken) hun aandelenbelang vergroot door overname van de aandelen van Govert de Haas in EuroZaken. Gezamenlijk met oprichter en DGA René Leinweber, wiens positie bij deze transactie niet wijzigt, staan zij niet alleen operationeel maar nu ook op aandeelhoudersniveau volledig aan het roer van EuroZaken.

Tim Gudde ontbreekt wegens geboorte dochter

Govert de Haas, DGA van De Haas Maassluis (scheepswerf gespecialiseerd in scheepsnieuwbouw en onderhoud, reparatie en renovatie van specialistische beroepsvaartuigen) is sinds 2000 betrokken geweest bij EuroZaken als aandeelhouder en klankbord voor het management. In al die jaren heeft hij dag en nacht klaargestaan op momenten dat het nodig was en dit is voor EuroZaken altijd zeer waardevol geweest.

Mede door de inspanningen van Marco, Tim en Kevin heeft EuroZaken de afgelopen jaren een mooie groei gerealiseerd en ook voor de toekomst zijn er mooie plannen. “Wij zijn Govert dankbaar voor wat hij voor EuroZaken heeft betekend en de mogelijkheid die hij ons nu heeft geboden om ambities verder in te vullen”, aldus Marco, Tim en Kevin.

EuroZaken is een adviesbureau voor (middel)grote bedrijven op het gebied van financiering. Zij adviseert en begeleidt ondernemingen bij de optimale invulling van hun kredietbehoefte. Samen met haar netwerk biedt zij ondernemingen tevens onderhandse leningen aan om groeiplannen te kunnen realiseren en het gedeelte te financieren, dat traditionele financieringsinstellingen niet meer kunnen of willen invullen.